Mijn product is kapot, wat nu?

Stel je voor: je hebt net een nieuwe telefoon gekocht en drie maanden later doet hij ineens niks meer. Je gaat terug naar de winkel waar je hem gekocht hebt, maar ze geven aan dat ze niets meer voor je kunnen betekenen. Gelukkig heb je als consument dan rechten die jou toekomen. In deze blog wordt besproken wat de zogenaamde ‘non-conformiteit’ inhoudt, wanneer er sprake van is en waar je recht op hebt in het geval van een non-conform product.

Artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een product aan de overeenkomst moet beantwoorden. Wanneer dit niet het geval is, is een product non-conform. Een product wordt non-conform verklaard wanneer het product, gelet op de aard ervan en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezigt die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Daarbij mag de koper verwachten dat het product eigenschappen bezit die nodig zijn voor normaal gebruik, waarvan niet over de aanwezigheid getwijfeld hoeft te worden. Als jouw telefoon van 800 euro na drie maanden kapot is, dan is dat gezien de aard van het product (bijvoorbeeld de prijs en hoe lang je in het algemeen met een telefoon doet) niet wat je mag verwachten van een telefoon als je er normaal mee om bent gegaan.

Wanneer je van mening bent dat jouw product non-conform is, dan is het belangrijk dat je dit op tijd meldt aan de verkoper. Dit noem je de klachtplicht. De consument moet kennis geven van het gebrek van het product binnen een bekwame tijd. Volgens artikel 7:23 Burgerlijk Wetboek is dit binnen twee maanden. De koper kan geen beroep meer doen op de non-conformiteit indien hij niet (tijdig) aan zijn klachtplicht heeft voldaan.

Als je hebt voldaan aan jouw klachtplicht, waar heb je dan vervolgens recht op? Volgens artikel 7:21 Burgerlijk Wetboek kun je een aantal dingen eisen:

  • Aflevering van het ontbrekende, de kosten hiervan kunnen niet in rekening worden gebracht bij de koper;
  • Herstel van het defecte product, mits de verkoper hier redelijkerwijs aan kan voldoen;
  • Vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij de afwijking van de overeenkomst te gering is om dit te rechtvaardigen.

Ook kan de koper de overeenkomst ontbinden op grond van artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek, waarin staat dat een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst de wederpartij onder bepaalde omstandigheden de bevoegdheid geeft om de koop te ontbinden. Bij ontbinding van een overeenkomst ontstaat de verplichting tot het ongedaan maken van de over en weer ontvangen prestaties. Deze ongedaanmakingsverbintenissen houden in dat de koper en verkoper alles wat aan elkaar betaald en geleverd is dienen terug te geven. Indien aan alle voorwaarden voor ontbinding is voldaan, zou de koper hiermee bij een non-conform product zijn geld kunnen terugvragen!

Kortom, mocht jouw nieuwe aankoop stuk zijn en ben je van mening dat jouw product non-conform is? Zorg er dan voor dat je binnen 2 maanden voldoet aan de klachtplicht om recht te hebben op een van de hierboven genoemde gronden. Laat je vooral niet afschrikken door eventuele garantie die verstreken is en beroep je op jouw consumentenrecht!