Mag de huurverhoging in de vrije sector wel?

Het is een brief die veel huurders binnen de vrije sector elk jaar ontvangen. Op 1 juli valt de aankondiging voor een nieuwe verhoging van de huur binnen deze vrije sector bij de meeste huurders op de deurmat. Deze verhoging wordt bepaald aan de hand van de inflatie en loonontwikkeling. Zo wordt er elk jaar door de overheid bepaald met hoeveel procent verhuurders de huur maximaal omhoog mogen doen. Dit is vaak de inflatie plus nog een percentage, als de inflatie lager is dan de loonontwikkeling. Vorig jaar was dit een percentage van 4,1% maar in 2024 ligt dit percentage op maar liefst 5,5%. Deze 5,5% wordt bepaald aan de hand van de inflatie van 4,5% +1%. Er zijn weinig verhuurders die afzien van deze jaarlijkse verhoging maar dit kan voor huurders een flinke last vormen. Met een gemiddelde huurprijs van 18,01 euro per vierkante meter is de verhoging van een woning van 80 vierkante meter toch 80 euro per maand aan extra vaste lasten.

De jaarlijkse huurverhoging is dus dit jaar vastgesteld op 5,5%, maar nu blijkt dat veel verhuurders helemaal geen recht hebben om de huur maximaal te verhogen. Verhuurders mogen de huur verhogen aan de hand van de inflatie, maar waar de 1% extra huurverhoging op is gebaseerd blijken verhuurders vaak niet goed uit te kunnen leggen. Er zijn namelijk inmiddels veel vonnissen door de rechtbank Amsterdam over deze materie gewezen en geen enkel argument dat verhuurders daartegen inbrengen is tot nu toe door de rechtbank Amsterdam gehonoreerd. Volgens Europese consumentenbeschermingswetten is deze praktijk namelijk niet toegestaan, omdat de basis van het extra percentage onduidelijk is. De rechters vinden dat huurders te veel moeten betalen zonder dat daar een goede reden voor is, en dat is niet eerlijk.

Er is nu door de rechtbank Amsterdam aan de Hoge Raad gevraagd om een oordeel over de vraag of de gebruikelijke passage in de huurcontracten in strijd is met Europese regelgeving die consumenten moet beschermen. Als de uitspraken van de rechters standhouden, betekent dit dat duizenden huurders mogelijk al jaren te veel huur betalen. Zij zouden dan recht kunnen hebben op een financiële vergoeding en deze beslissing kan grote impact hebben op andere huurders.