ChatGPT in het hoger onderwijs

Het zal je vast niet zijn ontgaan, of je hebt het al meerdere keren gebruikt bij het voorbereiden van de werkgroepen of het schrijven van essays: ChatGPT. Het gebruik van deze nieuwe, populaire chatbot houdt de hogescholen en universiteiten flink bezig en is dus niet geheel zonder problemen. In dit artikel wordt het gebruik van ChatGPT en de mogelijke gevolgen voor het hoger onderwijs nader toegelicht.

ChatGPT is een chatbot ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Sinds 1 december 2022 is de chatbot online te raadplegen via https://chat.openai.com/. De chatbot is gebaseerd op de werking van artificiële intelligentie (AI) en laat goed zien waar deze techniek vandaag de dag tot in staat is. Een gebruiker kan, na registratie, allerlei soorten vragen invoeren en de chatbot geeft een antwoord voorzien van natuurlijk taalgebruik en een begrijpelijke structuur.

Het zal je niet verbazen dat ChatGPT door veel studenten wordt gebruikt. Zonder enige inspanning voorziet het programma de student van het antwoord op de essayvraag of een onderdeel van zijn of haar scriptie, inclusief bronnen. Studiepunten liggen hierdoor voor het oprapen. Het gebruik van ChatGPT zorgt echter ook voor problemen in het hoger onderwijs. Door het gebruik van de chatbot worden studenten lui. Ze denken minder na en zijn minder geneigd tot het ontwikkelen van hun eigen ideeën. Daarnaast kan het gebruik van de chatbot ook leiden tot plagiaat. Het is echter voor de docent moeilijk te bepalen of een stuk tekst door de student of door de chatbot is geschreven. Toch denkt de Universiteit Utrecht eraan om de passage over plagiaat in de onderwijs- en examenregeling (OER) aan te passen en het gebruik van ChatGPT toe te voegen. Het gebruik van ChatGPT zal dan enkel worden toegestaan als het expliciet vermeld wordt. Daarnaast denken universiteiten eraan om een menselijke component terug te brengen in de toetsing: studenten zullen in dat geval hun essays en andere werken mondeling moeten toelichten zodat docenten zeker weten dat er geen gebruik is gemaakt van de chatbot. Universiteiten in Australië overwegen de meest drastische maatregel en denken eraan om het gebruik van pen en papier te herintroduceren. Deze maatregel lijkt in Nederland niet reëel.

Ondanks de negatieve berichten rondom het gebruik van de chatbot, heeft Microsoft bevestigd dat zij 10 miljoen dollar in OpenAI, dus ChatGPT, heeft geïnvesteerd. Microsoft is een van de populairste digitale diensten die wordt gebruikt in het hoger onderwijs. Door haar investering krijgt Microsoft naar schatting 49 procent van de aandelen van OpenAI in haar bezit. Er is een grote kans dat Microsoft in de toekomst ChatGPT zal integreren in aar programma’s zoals Word, met grote gevolgen van dien. Om de chatbot te gebruiken is op dit moment internettoegang vereist. Op deze manier kan het hoger onderwijs fraude tegen gaan door studenten computers te laten gebruiken zonder internetverbinding. Wanneer Microsoft in de toekomst ChatGPT integreert in haar programma’s, wordt het tegengaan van fraude nóg moeilijker. Internetverbinding of niet, het openen van programma’s zoals Word zal voldoende zijn om de chatbot te activeren.

Het hoger onderwijs beschouwt de komst van de ChatGPT als een van de grootste impacts sinds de Coronapandemie. Echter, techniek ontwikkelt zich snel waardoor een nieuwe, vergelijkbare AI niet lang op zich zal laten wachten. Het hoger onderwijs zal dus snel moeten schakelen en haar beleid waar nodig aanpassen, maar tot die tijd kan jij nog steeds ChatGPT blijven gebruiken.

Meer blogs lezen? Klik hier.