Studenten, laat geen geld onnodig liggen!

Je zou denken dat het doen van belastingaangifte niets zal opleveren voor jou als student. Als student ben je niet verplicht om belastingaangifte te doen zolang je geen aangiftebrief krijgt of het bedrag dat je zou moeten betalen niet hoger is dan €47,-. Soms is het alsnog nuttig om aangifte te doen, omdat je anders onbewust geld kan laten liggen. Bovendien kun je toeslagen zoals zorg- en huurtoeslag meestal aanvragen bij de Belastingdienst zonder belastingaangifte, dus laat hier je geld niet liggen.

Je maakt als student veel kosten voor je studie, zoals het aanschaffen van studiemateriaal of het betalen van je collegegeld. Vanaf 1 januari 2022 zijn de studiekosten helaas niet meer aftrekbaar van je inkomsten in je belastingaangifte. Hierbij gaat het dus om de studiekosten die je in 2022 betaalde of later betaalt. Bovendien zijn de kosten ook niet aftrekbaar als je studiefinanciering hebt of als je er recht op hebt, maar hier geen gebruik van maakt. Wat kun je dan nog wel aftrekken?

Indien je als student een bijbaan hebt of stageloopt naast je studie, ben je in de meeste gevallen in loondienst bij een werkgever. Hierbij wordt dan van tevoren belasting ingehouden op je salaris, ook wel loonheffing wordt genoemd. Soms wordt er te veel ingehouden, maar dit kun je terugvragen van de belastingdienst door belastingaangifte te doen. Tot 5 jaar na de inhouding kun je nog aangifte doen. Dus, ben je het vergeten om een paar jaar geleden aangifte te doen, dan kan je dit nu alsnog doen. Dit is voornamelijk belangrijk als je meerdere bijbaantjes hebt, omdat er maar voor één werkgever loonheffingskorting kan worden toegepast. Je moet voor je overige banen de ingehouden loonheffing zelf terugvragen.

Daarnaast kun je sommige zorgkosten ook aftrekken van de belasting als student. Dit worden de specifieke zorgkosten genoemd. Hiervoor moeten er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Ten eerste, geldt als regel dat ze niet afgetrokken kunnen worden als ze onder het verplicht of vrijwillig eigen risico vallen. Ten tweede, mag je alleen de noodzakelijke kosten aftrekken die je in verband met ziekte of invaliditeit maakt. Ten derde, kun je slechts kosten aftrekken in het jaar waarin je die kosten zelf betaalt. Tot slot mag je alleen het deel aftrekken waarvoor je geen vergoeding kunt krijgen van zoals je zorgverzekering. Je hebt geen recht op belastingaftrekking als je geen zorgverzekering hebt afgesloten.

Ten slotte, heb je als student soms ook recht op zorg- en huurtoeslag. Sinds een zorgverzekering vanaf je 18e verplicht is, krijg je maandelijks een bijdrage van de overheid om de kosten te kunnen dekken. Daarnaast kom je wellicht ook in aanmerking voor huurtoeslag, hiervoor moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet je 18 jaar oud zijn, op jezelf wonen met een huurcontract op jouw naam, de huur zelf betalen, een zelfstandige woonruimte hebben, mogen de kale huurkosten niet te hoog zijn en moet je een Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning hebben.

Als je denkt dat je aan deze voorwaarden voldoet, vraag dan de huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. De hoogte hiervan zal afhangen van je inkomen, leeftijd en de huurkosten.

Kortom, doe vooral je belastingaangifte als je meerdere bijbanen hebt of een stage loopt. Wanneer je niet zeker weet of je recht hebt op belastingteruggaaf, doe altijd alsnog belastingaangifte en laat je geld niet onnodig liggen. En: vergeet vooral niet om je zorg- en huurtoeslag aan te vragen.